Kojenerasyon Sistemi

Kojenerasyon kısaca, enerjinin hem elektrik hem de ısı formlarında aynı sistemden beraberce üretilmesidir. Kojenerasyon sistemi, ısı tüketimi olan yerlerde kullanılan ve aynı zamanda bölge ısıtma ağını yararlı ısıyla besleyebilen elektrik enerjisi ve ısı üretebilen modüler yapıda bir sistemdir. Bu modüler yapı, iki enerji formunun da tek tek kendi başlarına ayrı yerlerde üretilmesinden dolayı daha ekonomik neticeler oluşturmaktadır. Basit çevrimde çalışan, yani sadece elektrik üreten bir gaz türbini ya da motoru kullandığı enerjinin %30-40 kadarını elektriğe çevirebilir. Bu sistemin kojenerasyon şeklinde kullanılması halinde sistemden dışarıya atılacak olan ısı enerjisinin büyük bir bölümü de kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek toplam enerji girişinin % 70-90 arasında değerlendirilmesi sağlanabilir. Bu tekniğe "birleşik ısı-güç sistemleri" (İngilizce: Combined Heat and Power - CHP), ya da kısaca "kojenerasyon" (İngilizce: Cogeneration) diyoruz.

Kojenerasyon Trijenerasyon Sistemleri

Uygulama Alanları

 • Hastaneler
 • Alışveriş Merkezleri, Oteller,
 • Toplu Konutlar
 • Olimpik Spor Tesisleri
 • Kamu Binaları
 • Havaalanları
 • Arıtma Tesisleri
 • Sanayi Tesisleri, Fabrikalar
PDF Katalog

Her iki enerji formumun ayrı ayrı aynı nihai miktarlarda üretilmesi için gerekli birincil enerji miktarının bunların kojenerasyonla üretilmesi durumunda tasarruf %40 seviyesinde gerçekleşmektedir. Dolayısı ile kojenerasyon sisteminin çevreye en önemli katkılarından biri de burada ortaya çıkmakta, büyük enerji tasarrufu yanında atık emisyonları da aynı oranda azalmaktadır.

Makro Düzeyde Kojenerasyonun Avantajları

 • Yüksek birincil enerji kullanım verimliliğinin sağladığı yerel veya ithal enerji kaynaklarının tasarrufu.
 • Enerji çevriminin tüketim yerinde gerçekleştirilmesi sonucunda elektrik enerjisi iletim ve dağıtım kayıplarının yok edilmesi.
 • Merkezi santrallara göre daha kısa inşaat ve devreye alma sürelerinin sağladığı hızlı elektrik enerjisi arz satışı.
 • Üretilen yararlı ısı güç birimi başına çevreye atılan katı, sıvı ve gaz madde miktarının, yalnız elektrik üreten merkezi enerji santrali veya yalnız buhar üreten bir endüstri kazanına göre daha az olması.
 • Sanayi tarafından tüketilen elektrik enerjisinin az sayıda merkezi santral yerine, dağılmış bir şekilde endüstriyel tüketim yerlerinde üretilmesinin ulusal güvenliğe sağlayacağı katkı

İşletme Bazında Kojenerasyonun Avantajları

 • İşletmenin azalan toplam enerji giderleri, nihai ürün kalitesini düşürmeden maliyetini azaltacak, şirketin rekabet gücü artacaktır.
 • İşletmenin enerji temin güvencesi olacak, üretim kesintilerinin yol açtığı ziyanlar ortadan kalkacaktır.

Hizmet Verdiğimiz Sektörler

Endüstriyel Tesisler
Hastaneler
Çimento Fabrikaları
Oteller
Alışveriş Merkezleri
Arıtma Tesisleri
2019 © Barış Teknolojik Tesisat | Her Hakkı Saklıdır.
Tasarım & Kodlama & SEO - HAP