top of page

Yasal Uyarı

Bu e-posta (ve ekleri) gizli bilgi içermektedir ve sadece gönderilen kişiye yöneliktir. Bu e-postanın muhatabı değilseniz veya içeriği ile ilginiz yoksa, Barış Teknolojik Tesisat San. Tic. Ltd. Şti. onayı olmaksızın bu e-postanın okunması, değiştirilmesi, kopyalanması, üçüncü kişilere açıklanması, yayınlanması, ifşa edilmesi veya iletilmesi hukuka aykırı ve yasaktır. Bu e-postanın gönderilmek istendiği kişi değilseniz (ya da bu e-postayı yanlışlıkla aldıysanız), lütfen yollayan kişiyi hemen haberdar ediniz ve e-postayı sisteminizden derhal siliniz. E-posta iletiminin güvenli veya hatasız olduğunun garantisi olmadığından geç veya eksik iletim veya içerik ve bilgilerde eksiklik, kayıp, değişiklik veya virüs olabilir. Bu nedenle, Barış Teknolojik Tesisat San. Tic. Ltd. Şti. bu mesajın iletiminden dolayı, gönderen, içerikteki hata, eksiklik, doğruluğun ve gizliliğin ihlalinden veya bu yolla bilgi paylaşımı, iletimi, depolanması gibi herhangi bir kullanımından veya herhangi bir virüsün neden olduğu zararlara yönelik  hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup Barış Teknolojik Tesisat San. Tic. Ltd. Şti.'nin  görüşlerini içermeyebilir. Bu e-postanın içeriğinde geçen şirketimizin ad veya namına yaratılan fikri ve sınai haklar Barış Teknolojik Tesisat San. Tic. Ltd. Şti.'ye ait olup, maddi ve manevi tüm hakları Barış Teknolojik Tesisat San. Tic. Ltd. Şti.'de saklıdır.

Legal Notice

This e-mail (and its attachments) consists of confidential information and is only for the receiver. If you are not the addressee of this e-mail or its contents do not relate to you, it is against the law and forbidden to read, change, copy, reveal to third parties, publish, disclose, or forward this e-mail without the consent of Barış Technological Installation Systems Ind. Trade. Co. Ltd.  If you are not the intended recipient of this e-mail (or if you received this e-mail mistakenly), please inform the sender and delete the e-mail from your system immediately. As e-mail communication is not guaranteed to be safe or error-free, there may be delayed or missing transmission, incomplete, missing, or lost information, or viruses. Therefore, Barış Technological Installation Systems Ind. Trade. Co. Ltd. is not responsible for the transmission of this message, error or deficiency related to the sender or contents, infringement of accuracy and confidentiality, or any use such as sharing, transferring, or storing information by this means, or for damages caused by any viruses under any circumstances. The contents of this message belong to the writer, and may not include the opinions of Barış Technological Installation Systems Ind.Trade. Co. Ltd. Intellectual and industrial rights included in this e-mail and created on behalf or account of our company belong to Barıs Technological Installation Systems Ind.Trade. Co. Ltd. and all material and immaterial rights are reserved by Barış Technological Installation Systems Ind.Trade. Co. Ltd..

bottom of page